Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

Program podpory lokálnych komunít

19.01.2018 09:44
Nadácia COOP Jednota vytvorila nový projekt zameraný na podporu lokálnych komunít. Cieľom projektu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky,...

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018

05.01.2018 09:00
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018, ktorej základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a...

Pályázatok - támogatások 2018

25.11.2017 14:52
Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2018. évi pályázati felhívásairól Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2018. évi pályázati felhívásait.   I. „A magyar kultúráért és oktatásért” című pályázati felhívás...

Zelené oázy 2018

23.11.2017 11:07
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 12. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.      Grantový program...

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételének, felújításának, helyreállításának támogatása

21.09.2017 13:15
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételének, felújításának, helyreállításának...

PROGRAM OBNOVY DEDINY

17.08.2017 13:53
Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne...

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

09.08.2017 13:32
- Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov. - Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur. - Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí...

Výzva na telocvične – zmena podmienok výzvy

04.08.2017 09:45
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby...

Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR

20.07.2017 09:50
Podpora je určená na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie              a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc...

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

20.07.2017 09:26
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Otváracie hodiny pre verejnosť
 

Po

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Ut

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

St

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Št

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Pi

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

 

„RRA Šaľa je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR“

Partneri

Kontaktujte nás