Aktuality

Výsledky marcovej uzávierky 2018 v opatrení Družobné mestá

29.06.2018 14:24
Včera, 27.6.2018, agentúra EACEA na svojej webstránke zverejnila výsledky marcovej uzávierky pre opatrenie Družobné mestá. Zo Slovenska uspelo 21 miest z celkovo podaných 96 žiadostí. Kompletný prehľad výsledkov nájdete tu. Na Slovensko tak poputuje 463 795€.    

Rozprúdime regióny

08.06.2018 13:29
Nádácia ZSE spúšťa aj tento rok v poradí už 3. ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, kde opäť prerozdelí 100 000 eur medzi najlepšie regionálne projekty. Nádácia ZSE spúšťa aj tento rok v poradí už 3. ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, kde opäť...

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť zdravého životného štýlu Zdravie na tanieri 2018

10.04.2018 08:35
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť zdravého životného štýlu Zdravie na tanieri 2018   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

10.04.2018 08:31
V Ý Z V A na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok...

Výzva Environmentálny fond - Oblasť J1 Podpora elektromobility

06.04.2018 08:43
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ eregistrovaného vozidla v Slovenskej...

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania - ENVIROPROJEKT 2018

12.03.2018 10:16
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 50 000,00 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania...

33. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravú zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

22.01.2018 09:46
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 33. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie...

Program podpory lokálnych komunít

19.01.2018 09:44
Nadácia COOP Jednota vytvorila nový projekt zameraný na podporu lokálnych komunít. Cieľom projektu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky,...

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018

05.01.2018 09:00
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018, ktorej základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a...

Pályázatok - támogatások 2018

25.11.2017 14:52
Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2018. évi pályázati felhívásairól Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2018. évi pályázati felhívásait.   I. „A magyar kultúráért és oktatásért” című pályázati felhívás...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>