Aktuality

Stratégia CLLD

Regionálna rozvojová agentúra Šaľa spracuje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD stratégia) pre občianske združenie MAS Dolného Považia. Dotazníkový prieskum bol ukončený k 30.9.2015, ako aj zber projektových zámerov obcí. Zber projektových zámerov zo súkromného sektora pokračuje až...

Seminár Obnova verejného osvetlenia

O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa uskutoční v pondelok 26.10.2015 v Piešťanoch. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s...

Mikropôžička s 2 % úrokovým zvýhodnením

Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week) ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku od 1.11.2015 do 30.11.2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6...

NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín...

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov v okrese Levoča

Spišský Hrhov je víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015. Táto obec najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Predstavitelia obce presvedčili národnú hodnotiacu komisiu, že rozsah jej obnovy a rozvoja je príkladný vo všetkých hodnotených...

Program obnovy dediny 2016 – zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie z Programu obnovy dediny 2016,   na základe zverejnenej Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Program obnovy dediny 2016

Program obnovy dediny 2016 Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2016, že Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil...