Aktuality

Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavuje projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. O podporu formou...

Európa pre občanov / Europe for Citizens

Pripomíname, že 1. septembra 2015 bude uzávierka na podávanie projektov miest, obcí, krajov, asociácií partnerských miest, regionálnych združení a mimovládnych organizácií reprezentujúcich záujmy miestnej a regionálnej samosprávy v opatreniach 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami v rámci...