Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

Podpora formou úveru pre rok 2016

Dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2016, prílohy týchto žiadostí a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2016. Dokumenty je možné stiahnuť po...

Erasmus+ podporil tento rok viac ako 140 projektov

Program Erasmus+ má za sebou druhý rok fungovania. V oblasti mládeže podporil v tomto roku vyše 140 projektov a zrealizoval viac ako 40 vzdelávacích aktivít, čím finančné prostriedky z Európskej komisie vyčerpal takmer na sto percent. V roku 2015 prijala Národná agentúra 297 projektov, z ktorých...

Hľadáme jedinečnosti okresu Šaľa

Spoločnosť Regionálna rozvojová agentúra Šaľa sa zaoberá zberom návrhových listov regionálnych jedinečností okresu Šaľa. Každá obec a mesto má pozoruhodnosť, ktorá môže byť potenciálnym lákadlom pre turistov. Nájdené, respektíve navrhnuté jedinečnosti budú podkladom pre celoslovenský katalóg...

Výzva „Nech sa nám netúlajú“

Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo realizujú XII. ročník grantového programu Nech sa nám netúlajú Cieľ: poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí...

Výsledky septembrovej uzávierky

Boli zverejnené výsledky septembrovej uzávierky opatrení 2.1- Družobné mestá a 2.2- Siete partnerských miest. Výsledky nájdete TU.   V opatrení 2.1 Družobné mestá bolo podaných 602 projektov. Podporených bolo 96 projektov, z toho 14 projektov od slovenských...

Partneri