Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

Výsledky septembrovej uzávierky

Boli zverejnené výsledky septembrovej uzávierky opatrení 2.1- Družobné mestá a 2.2- Siete partnerských miest. Výsledky nájdete TU.   V opatrení 2.1 Družobné mestá bolo podaných 602 projektov. Podporených bolo 96 projektov, z toho 14 projektov od slovenských...

SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zoznam zhotoviteľov, ktorí podpíšu so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok,...

Hľadáme jedinečnosti okresu Šaľa

Spoločnosť Regionálna rozvojová agentúra Šaľa sa zaoberá zberom návrhových listov regionálnych jedinečností okresu Šaľa. Každá obec a mesto má pozoruhodnosť, ktorá môže byť potenciálnym lákadlom pre turistov. Nájdené, respektíve navrhnuté jedinečnosti budú podkladom pre celoslovenský katalóg...

Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur

Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. „V rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa to týka operačných programov ROP a OPBK v celkovej výške 71 miliónov eur,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie riadenia programov...

Hľadáme jedinečnosti okresu Šaľa

Spoločnosť Regionálna rozvojová agentúra Šaľa sa zaoberá zberom návrhových listov regionálnych jedinečností okresu Šaľa. Každá obec a mesto má pozoruhodnosť, ktorá môže byť potenciálnym lákadlom pre turistov. Nájdené, respektíve navrhnuté jedinečnosti budú podkladom pre celoslovenský katalóg...

Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych...

Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych...

Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych...

Partneri