Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov

16.10.2015 13:05
Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín...

Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020

08.10.2015 10:00
Národný kontaktný bod Vám oznamuje, že náhradný Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 sa uskutoční v stredu 14. októbra 2015 v Košiciach. Na tento informačný deň nie je potrebné sa registrovať. Program nadnárodnej spolupráce...

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov v okrese Levoča

01.10.2015 14:33
Spišský Hrhov je víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015. Táto obec najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Predstavitelia obce presvedčili národnú hodnotiacu komisiu, že rozsah jej obnovy a rozvoja je príkladný vo všetkých hodnotených...

Program obnovy dediny 2016 – zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív

24.09.2015 14:24
Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie z Programu obnovy dediny 2016,   na základe zverejnenej Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Program obnovy dediny 2016

18.09.2015 09:49
Program obnovy dediny 2016 Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2016, že Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil...

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2016

08.09.2015 10:44
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho...

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

02.09.2015 08:25
Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok maximálne počas piatich rokov,...

Zelená domácnostiam

27.08.2015 10:32
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavuje projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. O podporu formou...

Európa pre občanov / Europe for Citizens

21.08.2015 08:50
Pripomíname, že 1. septembra 2015 bude uzávierka na podávanie projektov miest, obcí, krajov, asociácií partnerských miest, regionálnych združení a mimovládnych organizácií reprezentujúcich záujmy miestnej a regionálnej samosprávy v opatreniach 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami v rámci...

Bezplatný energetický audit budovy Samosprávy sa môžu prihlásiť do programu Ekoobec.

14.08.2015 10:49
  Obce a mestá sa do 11. septembra môžu prihlásiť do programu Ekoobec a získať zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy.   Cieľom auditu, ktorý podporí Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, je motivovať mestá a obce k zavádzaniu opatrení...
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Otváracie hodiny pre verejnosť
 

Po

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Ut

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

St

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Št

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Pi

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

 

„RRA Šaľa je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR“

Partneri

Kontaktujte nás