Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

Stratégia CLLD

Regionálna rozvojová agentúra Šaľa spracuje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD stratégia) pre občianske združenie MAS Dolného Považia. Dotazníkový prieskum bol ukončený k 30.9.2015, ako aj zber projektových zámerov obcí. Zber projektových zámerov zo súkromného sektora pokračuje až...

Seminár Obnova verejného osvetlenia

O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa uskutoční v pondelok 26.10.2015 v Piešťanoch. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s...

Mikropôžička s 2 % úrokovým zvýhodnením

Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week) ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku od 1.11.2015 do 30.11.2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6...

NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín...

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov v okrese Levoča

Spišský Hrhov je víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015. Táto obec najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Predstavitelia obce presvedčili národnú hodnotiacu komisiu, že rozsah jej obnovy a rozvoja je príkladný vo všetkých hodnotených...

Program obnovy dediny 2016 – zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie z Programu obnovy dediny 2016,   na základe zverejnenej Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Program obnovy dediny 2016

Program obnovy dediny 2016 Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2016, že Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil...

Partneri