Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 Číslo výzvy: 22/PRV/2017

05.06.2017 09:00
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 31.5.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo...

Oznam o vyhlásení 23. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

30.05.2017 13:23
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 26. 05. 2017 bola zverejnená 23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného (ďalej len...

V 10. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 490 poukážok

26.05.2017 15:02
V 10. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 490 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji.   Príspevky v celkovej hodnote 1,091 milióna € získali domácnosti na 244 slnečných kolektorov, 241...

Nadácia ZSE: Druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny

26.05.2017 15:02
Nadácia ZSE vyhlasuje druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017.   V programe Rozprúdime regióny je možné získať podporu na...

Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame

19.05.2017 11:33
Vy rozhodujete, my pomáhame   Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.   Od 15. mája 2017 je opäť otvorený program "Vy rozhodujete, my...

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc

12.05.2017 13:28
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (https://bit.ly/2q88fi9), ktorý poslanci NR SR...

„ZDRAVIE NA TANIERI 2017“

28.04.2017 09:26
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“   Oprávnený žiadateľ: - obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania   Cieľ: Prevencia obezity - motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov...

Zoznam podporených žiadateľov - Program obnovy dediny 2017

21.04.2017 15:09
Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo...

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017.

06.04.2017 13:49
  Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2017 zahŕňa nasledovné podprogramy : 1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi 2. výstavba detských ihrísk 3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 4. nákup športovej výbavy.   Oprávnenými žiadateľmi na...

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

01.03.2017 15:02
- Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola. - Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií. - Do regiónov poputuje takmer 200 miliónov eur.   Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>
Otváracie hodiny pre verejnosť
 

Po

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Ut

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

St

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Št

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Pi

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

 

„RRA Šaľa je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR“

Partneri

Kontaktujte nás