Vitajte na stránkach našej Reginálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Naša agentúra bola založená v decembri roku 2003 ako záujmové združenie právnických osôb. Medzi našich zakladajúcich členov patria obce okresu Šaľa. Agentúra je zaradená do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MDVRR SR. Sme tu pre každého záujemcu o regionálny rozvoj a eurofondy. Poskytujem bezplatné poradenstvo, prípravu a predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre verejnú správu, mimovládne organizácie a súkromné firmy. 

Nájdete nás na Žihárec č. 85, Žihárec.

Aktuality

Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí

01.03.2017 10:57
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásil výzvu zameranú na komunálny odpad a nelegálne skládky. Operačný program má ambíciu prostredníctvom finančného príspevku z eurofondov vo výške 8,1 milióna eur...

Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2017 – podprogram 1.6

01.03.2017 10:42
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2017 pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany...

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc

23.02.2017 08:17
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorý 22. februára 2017 schválila...

Otvorený grantový program 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

22.02.2017 13:03
Od 1. marca 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne spustí ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií v oblastiach: - vzdelávanie, - sociálna pomoc a zdravie, - ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť, - kultúra, - šport, - životné...

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 3)

20.02.2017 13:25
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 2).   Dokument na stiahnutie: - Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie...

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

13.02.2017 09:04
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3 Zoznam schválených žiadostí o NFP Zoznam neschválených žiadostí o NFP Zoznam odborných hodnotiteľov Aktualizácia 18. 01. 2017 Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 Zoznam schválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo Zoznam schválených...

Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenčine je na svete (Európa pre občanov)

08.02.2017 14:16
Od 3.2.2017 nájdete na web stránke agentúry EACEA (https://bit.ly/1pxX5un) Programového sprievodcu aj v slovenskom jazyku. Dokument poskytuje návod ako žiadať o grant v programe Európa pre občanov.   Dokument na stiahnutie: - Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenskom jazyku...

Projekty spolupráce MAS – výzva pre rok 2017

03.02.2017 14:34
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja vyhlasuje dňa 16.01.2017...

Nová výzva: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

26.01.2017 14:23
  Základné informácie   Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným...

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2017 – LEADER NSK

19.01.2017 10:53
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja vyhlasuje dňa 16.01.2017...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>
Otváracie hodiny pre verejnosť
 

Po

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Ut

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

St

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Št

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

Pi

8:00 – 10:00

13:00 – 15:00

 

„RRA Šaľa je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR“

Partneri

Kontaktujte nás