Šaľa - Dom ľudového bývania

Dom bol podľa vročenia na pôvodnej mešternici (nosná hrada) postavený v roku 1831. Patrí k stredoeurópskym skvostom ľudovej architektúry. Stavby uvedeného typu boli zhotovované z pletenice. Steny mali konštrukciu z drevených stĺpov – kolov, ktoré boli vypletené vŕbovým prútím. Pletivo sa obojstranne omazalo hlinou, ktorá sa miešala s plevami. Strecha bola z tŕstia. Krov domu sa vyznačuje sochovou konštrukciou. Dom je v súčasnosti majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Spravuje ho Ponitrianske múzeum v Nitre ako jednu zo svojich etnologických expozícií. Mobiliár je zapožičaný z Vlastivedného múzea v Galante.