Environmentálny fond – prehľady žiadateľov v rámci činnosti L2 (Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania)

Na stránke Environmentálneho fondu boli zverejnené nasledovné prehľady:

- Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR.

Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na stránke:
https://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute