Európa pre občanov / Europe for Citizens

Pripomíname, že 1. septembra 2015 bude uzávierka na podávanie projektov miest, obcí, krajov, asociácií partnerských miest, regionálnych združení a mimovládnych organizácií reprezentujúcich záujmy miestnej a regionálnej samosprávy v opatreniach 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia.

Viac informácii nájdete na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), ktorá výzvy vyhlásila.

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en