Grantový program Spojme sa pre dobrú vec otvorený

Radi by sme podporili tých, ktorí veria, že svet okolo nás môže byť lepší a snažia sa to ukázať. Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec chceme podporiť vaše užitočné nápady, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy.

 

Dlhodobo rozvíjame oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej sme už zrealizovali dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región. V roku 2016 prichádzame s novým programom, v ktorom kladieme dôraz na podporu aktívnych ľudí, všímavých voči druhým a svojmu okoliu, snažiacich sa prispievať k pozitívnemu dianiu v komunite, utužovaniu dobrých medziľudských a sociálnych vzťahov a podporujúcich vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov.

 

Vprograme Spojme sa pre dobrú vec vám dávame príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo sme vyčlenili 80 000 eur.  Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk/.

 

Rozhodne aj verejnosť

 

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania. Prebiehať bude od 6. júna do 20. júna 2016 na našom facebookovom profile a zapojiť sa doň môže široká verejnosť. Trom projektom s najvyšším počtom hlasov vyrobíme krátke prezentačné video, ktoré bude slúžiť na ich ďalšiu komunikáciu, získanie nových podporovateľov či dobrovoľníkov.

Podrobnejšie informácie ku grantovému prgramu Spojme sa pre dobrú vec - výzva

Tešíme sa na skvelé nápady.

 

Zdroj: Nadácia Orange