Grantový program Spojme sa pre dobrú vec - výsledky

Nadácia Orange aj tento rok podporí prospešné aktivity, ktoré pomáhajú rozvoju komunít, dobrovoľníctva a hľadaniu spoločných riešení na miestne či celospoločenské problémy. Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec, ktorý nadväzuje na úspešný program Šanca pre váš región, chce nadácia podporiť realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov či k pozitívnemu dianiu v komunite.

 

Neformálne skupiny či mimovládne organizácie sa o finančný príspevok na svoje projekty mohli uchádzať do 19. mája. Do tohto dátumu bolo prijatých 347 projektov, po splnení formálnych podmienok do hodnotenia postúpilo 338. Hodnotiaca komisia vybrala 43 projektov, ktorým prerozdelí celkovú sumu 80 000 eur.

 

Zoznam podporených projektov v GP Spojme sa pre dobrú vec nájdete na stránke (zasielame aj v prílohe e-mailu):

https://bit.ly/1tnNzRr

 

Rozhodne i verejnosť

 

Tento rok sa môže do rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania opäť zapojiť aj široká verejnosť. Hodnotiaca komisia vybrala zo všetkých podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív, za ktoré môže verejnosť hlasovať od 10. do 20. júna na facebookovej stránke Nadácie Orange (https://bit.ly/1UhnlJo). Trom projektom s najvyšším počtom hlasov vyrobí nadácia krátke prezentačné video o ich aktivitách. Môže im poslúžiť na ďalšiu komunikáciu, získavanie dobrovoľníkov či podporovateľov.

 

Zoznam projektov vybraných do online hlasovania je zverejnený na stránke:

https://bit.ly/1UwQdL1