Grantový program Športuj aj Ty!

Grantový program Športuj aj Ty! 

 Nadácia SPP podporí deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

SPP podporí projekty zamerané na rozvoj rekreačného a výkonnostného športu; pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť; športové podujatia a aktivity a športové tábory a sústredenia. 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:

  • športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže);
  • telovýchovné jednoty;
  • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy);
  • dobrovoľné hasičské zbory;
  • obce/mestá;
  • centrá voľného času.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt. 

V tomto ročníku na  podporu  verejnoprospešných  projektov  a aktivít  je vyčlenených celkovo  90 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 5 000 eur

Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 31. marca 2021, 24.00 h.

Aktuálne podmienky predkladania žiadostí nájdete priamo tu.