Šaľa - Harmincova budova

Výstavba budovy bola realizovaná podľa projektu a pod dozorom jedného z najznámejších slovenských architektov Milana Michala Harminca. Na svoju dobu moderná stavba, so začiatkom výstavby v roku 1931, bola dokončená a daná do prevádzky v decembri roku 1932. V súčasnosti v nej sídlia štátne inštitúcie (obvodný úrad).