Hľadáme jedinečnosti okresu Šaľa

Spoločnosť Regionálna rozvojová agentúra Šaľa sa zaoberá zberom návrhových listov regionálnych jedinečností okresu Šaľa. Každá obec a mesto má pozoruhodnosť, ktorá môže byť potenciálnym lákadlom pre turistov. Nájdené, respektíve navrhnuté jedinečnosti budú podkladom pre celoslovenský katalóg jedinečností. Regionálne jedinečnosti môžu byť: hmotné a nehmotné; všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami – v súvislosti regiónom alebo jeho živou prírodou. Ak  poznáte jedinečnosti kontaktujte našu agentúru, alebo svoje návrhy môžete odoslať prostredníctvom on-line formulára ktorá je dosiahnuteľná na webovej stránke. K Vašim návrhom priložte aj ilustračné fotky (2-4 ks). Tešíme sa na spoluprácu a vopred Vám ďakujeme návrhy.

 

Online formulár: https://www.rra-sala.eu/regionalne-jedinecnosti-okresu-sala/on-line-formular/