Interreg V-A SK-CZ – vyhlásenie výziev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo dňa 22.04.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

  • INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 so zameraním na zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce;
  • INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 so zameraním na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov;
  • INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 so zameraním na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva;
  • INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 so zameraním na ochranu biodiverzity cezhraničného územia;

Bližšie informácie nájdete na stránke programu:
https://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/.