Šaľa - Kaplnka rodiny Feketeovej a Feketeházyovej

26.11.2015 13:32

Rodinná krypta s kaplnkou miestneho rodáka Jánosa Feketeházyho (1842 – 1927), staviteľa a konštruktéra mostov je situovaná v priestore mestského cintorína. V objekte sú v prípade potreby vykonávané bohoslužby. V jeho podzemných priestoroch je umiestnená hrobka rodín Feketeovej a Feketeházyovej.