Šaľa - Kostol sv. Margity Antiochijskej

Kostol sa prezentuje klasicistickými stavebno-architektonickými prvkami. Postavený bol v rokoch 1828 – 1829 na mieste staršieho chrámu. Staviteľom dnešného kostola bol Juraj Schwartz z Trnavy. Budova je jednoloďová s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutým kupolou. Na severnej strane je pristavená sakristia. Loď je zaklenutá pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosahujú na vtiahnuté pilastre s rímsovými hlavicami. Priečelie so vstupným portálom má štyri oblé stĺpy, na ktorých spočíva tympanón so vševidiacim Božím okom umiestneným v trojuholníku s lúčmi. Veža kostola, zakončená strechou v tvare prilbice, je situovaná na strednú os priečelia.