Kráľová nad Váhom - Kalvária s kaplnkou

Kalvária s kaplnkou a návrším s tromi krížmi v areáli cintorína. Súbor vznikol niekedy v rokoch 1928-1932