Kráľová nad Váhom - Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety

Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety z roku 1732, rekonštruovaný v roku 1998