Legislatívna pomôcka k poplatku za miestny rozvoj

Od 1. novembra 2016 nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorým sa umožňuje mestám a obciam viac regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. K tejto téme je spracované zhrnutie základných ustanovení vo forme legislatívnej pomôcky, ktorá detailne pojednáva o možnosti zavedenia poplatku a jeho úprave formou všeobecne záväzného nariadenia.  

 

Viac informácií nájdete na stránke:  https://www.zmos.sk/legislativna-pomocka-k-poplatku-za-miestny-rozvoj-.phtml?id3=0&module_action__58615__id_art=24228#m_58615