MAS Dolné Považie

MAS Dolné Považie funguje formou občianskeho združenia a na Ministerstve vnútra SR bola zaregistrovaná dňa 19.01.2012. Verejno-súkromné partnerstvo MAS Dolné Považie sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, na území 9 obcí, neďaleko rieky Váh.  Konkrétne sa jedná o obce Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Selice a Tvrdošovce. Členmi MAS okrem obcí sú aj občianske združenia, jednotliví obyvatelia a podnikatelia z nášho vidieckeho územia. Rozloha MAS na konci roku 2014 predstavovala 25 438 ha, kde žilo 24 810 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 97,53 obyvateľa/km2.

Cieľom MAS je zvýšenie kvality života obyvateľov obcí na území MAS prostredníctvom využívania miestneho a regionálneho rozvojového potenciálu.

Predmet činnosti MAS je príprava, aktualizácia a realizácia Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ); zabezpečenie administrácie pri implementovaní ISRÚ pomocou Programu rozvoja vidieka (PRV); príprava a realizácia rozvojových programov a projektov v zmysle aktuálnej ISRÚ; spolupráca s domácimi a zahraničnými subjektmi podieľajúcim sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja.