Močenok - Budova kláštora

Imrich Bende, ktorý bol nitrianskym biskupom v rokoch 1893 - 1911, oslavoval 8. septembra 1897 svoju zlatú sv. omšu. Pri tejto príležitosti prispel rozhodujúcou sumou 80 000 zlatých na stavbu kláštora pre Milosrdné sestry sv. Vincenta a dievčenskú školu.

Pôvod budovy jasne určuje nápis na jej priečelí: „Postavili r. 1897 náboženskej a vlasteneckej výchove Imrich Bende, nitriansky biskup a močenskí katolíci." Sestry tu okrem školy pre dievčatá otvorili aj tzv. úvodu či detskú opatrovňu, čo bolo vlastne predškolské zariadenie podobné dnešnej škôlke.

Po nástupe k moci komunistická vláda znárodňovala aj cirkevný majetok. V rámci tohto procesu museli roku 1950 sestry budovu kláštora a školy nedobrovoľne opustiť. Obecné orgány tu zriadili materskú školu a školskú jedáleň.

V roku 1987 sa do priestorov kláštora presťahovalo kultúrne stredisko a obecná knižnica. Koncom 90. rokov 20. storočia bola budova v rámci reštitúcií prinavrátená Farskému úradu v Močenku. Niekoľko rokov v budove sídlilo aj Centrum voľného času.
Pozoruhodnou pamiatkou je okrem samotnej budovy aj kaplnka sv. Gorazda, ktorá sa - obnovená - nachádza na svojom pôvodnom mieste na poschodí. Slúži ako miesto na stíšenie sa pre pastoračné centrum.

 

Od roku 2005 bolo v budove kláštora zriadené Pastoračné centrum farnosti Močenok. Svoje sídlo tu má dnes aj Klub kresťanskej mládeže, Močenok, občianske združenie.