Močenok - Kaplnka sv. Urbana

Z polovice 18. storočia pochádza ďalšia historická pamiatka - baroková Kaplnka sv. Urbana, ktorú postavili uprostred viníc.

Jej vznik možno datovať rokmi 1748 - 1750. V zachovanej farskej matrike je o tom presný záznam: „V roku 1748 zaobstaral močenský sedliak, majiteľ štvrtiny usadlosti, Ján Bleho vlastným nákladom kaplnku uprostred viníc, ktorej základný kameň položil dňa 8. mája. Ceremónie odbavil v uvedenú stredu najdôst. Pán Ignác Holzpeck, nitriansky kanonik - ceremonár. Túto kaplnku dokončili v roku 1750 na deň sv. Urbana, pápeža a mučeníka. Požehnal ju vdp. Andrej Toth, farár v Jarku."

Umiestnenie kaplnky nie je náhodné, veď sv. Urban je patrónom vinohradníkov. Na jeho sviatok (25. mája) sa tu už tradične koná svätá omša. Po nej sa veriaci modlia za dobrú úrodu a za požehnanie námahy, ktorú vynakladajú pri práci na poliach a vo viniciach.