Šaľa - Neskorobarokový kostol vo Veči

Klasicisticky upravený barokový rímskokatolícky kostol, ktorý sa spomína už v 14. storočí. Obnovený bol v roku 1725 a v roku 1805 rozšírený o presbytérium. V jeho blízkosti je umiestnená pseudogotická kaplnka pochádzajúca z 19. storočia a veľký kríž.