Oznámenie o zverejnení Dodatku č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo Dodatok č. 2 k Systému riadenia  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 15.07.2016.

Dodatok č. 2 k Systému riadenia  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 15.07.2016 je zverejnený v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Systém riadenia PRV