Program obnovy dediny 2016

Program obnovy dediny 2016

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2016, že Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016.

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 je zverejnená TU.

Zároveň zverejňujeme:

Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku;

Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zelená dedina.