Program obnovy dediny 2017

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), vrátane Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku. Viac informácií nájdete TU.

Zároveň zverejňujeme:

Usmernenie č. 1 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2017 – POD Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku

 

Zdroj: https://www.obnovadediny.sk