Program SPPoločne

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Počas prvých štyroch ročníkov sme podporili už 167 projektov v celkovej hodnote 1 040 000 eur. V 5. ročníku sme vyčlenili opäť 200 000 eur, ktoré si rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu.

Prihláste svoj verejnoprospešný projekt, ktorý obohatí vašu komunitu, obec či mesto.

Z prihlásených projektov vyberú odborné hodnotiace komisie 40 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý z regiónov (Západ, Stred a Východ) a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí, to znamená spolu 240 projektov, ktoré sa budú uchádzať o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Ak sa vám podarí získať vo verejnom hlasovaní najviac hlasov za váš projekt, získate finančné prostriedky na jeho realizáciu. Mimoriadne zaujímavé projekty získajú navyše bonusové ceny.

V  tomto ročníku podporíme celkovo 30 projektov v rámci celého Slovenska (Západ, Stred a Východ) s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov – 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov. Mimoriadne zaujímavé projekty navyše získajú bonusové ceny.

Sami môžete rozhodnúť svojím hlasom, ktorý projekt získa finančný príspevok na svoju realizáciu.
Ak sa zapojíte do hlasovania, môžete získať atraktívne ceny v súťaži „SPPoločne pre Slovensko“, ktorá bude prebiehať súbežne s verejným on-line hlasovaním.

 

Zdroj: https://www.sppolocne.sk