Šaľa - Renesančný kaštieľ

Dnes poschodovú budovu so zachovanými renesančnými a barokovými stavebnými prvkami, postavili na starších, pravdepodobne gotických základoch v prvej štvrtine 17. storočia. Zásluhu na tom mal Peter Pázmaň, ostrihomský arcibiskup, pre ktorého sa kaštieľ stal letným sídlom. V období tureckého nebezpečenstva, po jeho prebudovaní na vodný hrad, získal obranný status. V prvej polovici 18. storočia prešla stavba barokovými úpravami. V roku 1598 po presťahovaní jezuitského kolégia z Kláštora pod Znievom do Šale, bola budova kaštieľa stavebne prispôsobená na nové účely, okrem iného aj k výchove kňazského dorastu. Kaštieľ je štvorkrídlovým objektom s kruhovými obrannými baštami na nárožiach. Nádvorie je po obvode lemované arkádovými chodbami. Priečeliu dominuje štvorhranná veža so strieľňami a masívnym portálom. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenými klenbami s výsečami, priestory na poschodí charakterizuje použitie pruskej a valenej klenby. Budova v priebehu svojho vývoja slúžila na rôzne účely (vzdelávacie, administratívne, ubytovacie a pod.). V súčasnosti v objekte sídli Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa.