Diakovce - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Národná kultúrna pamiatka, jedna z najvýznamnejších stavieb na Slovensku. Trojloďová, netradične dvojpodlažná stavba slúžila ako kláštorný kostol benediktínov. Súčasťou kostola je kaplnka Sv. Štefana z roku 1102.