Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016

Zastupiteľstvo NSK na svojom 22. riadnom zasadnutí konanom dňa 9. mája 2016 schválilo poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu na rok 2016 v zmysle VZN NSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny.