Selice - Reformovaný (kalvínsky) kostol

Koncipovaný v štýle architektonickej moderny, vystavený v roku 1936 na základoch pôvodného reformistického kostola z roku 1806. Veža je umiestnená excentricky s tehlovou plastickou fasádou a zoštíhlenou ihlancovitou strechou. Interiér kostola je riešený ako rozsiahla obdĺžniková a presvetlená sieňová hlavná loď so vstavaným chórom a predstaveným vstupom. Ústredný priestor kostola je zaklenutý plasticky netradičnou, zahrocovanou valenou klenbou. Steny sú prelomené rozsiahlymi priehľadmi masívnych okien, ktorých tvar stavia na tvarovosti hlavnej lode v jej reze. Priečelia kostola sú členené pilastrami