Selice - Rímsko-katolícky Kostol sv. Michala archanjela

Klasicistický z roku 1787, rozširovaný v roku 1882, s neskorobarokovou baňatou vežou, štítovým priečelím a obdĺžnikovým vstupným portálom. Priečelia sú členené lizénami. Rozsiahly jednoloďový priestor hlavnej lode s rovným stropom a rovným uzáverom zaobleným v nárožiach, prečlenený transeptom, so sanktuáriom zaklenutým pôvodnou pruskou klenbou a s pristavanou sakristiou. Oltáre a mobiliár sú z polovice 20-tych rokov 20-teho storočia. Rozsiahle maliarske výjavy krížovej cesty z toho istého obdobia sú dielom nitrianskeho maliara G. A. Schűlleho.