Selice - Zvonica

21.12.2015 10:31

Zvonica z 20 - teho storočia, murovaná ľudová stavba na štvorhrannom pôdoryse, s lizénami a výraznými výrezmi na priečeliach, s ihlancovitou strechou.