Selice - Zvonica

Zvonica z 20 - teho storočia, murovaná ľudová stavba na štvorhrannom pôdoryse, s lizénami a výraznými výrezmi na priečeliach, s ihlancovitou strechou.