Stratégia CLLD

Regionálna rozvojová agentúra Šaľa spracuje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD stratégia) pre občianske združenie MAS Dolného Považia.

Dotazníkový prieskum bol ukončený k 30.9.2015, ako aj zber projektových zámerov obcí. Zber projektových zámerov zo súkromného sektora pokračuje až do konca októbra. Finálna verzia stratégie bude dňa 20. novembra 2015 odovzdaná občianskemu združeniu MAS Dolné Považie, ktoré predloží žiadosť o NFP na Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Pre viac informácií prosím navštívte webové stránky: www.rra-sala.eu, www.masdolnepovazie.sk