Šaľa - Súsošie Sv. Trojice

Súsošie bolo zhotovené v roku 1895 na pamiatku mimoriadnej udalosti – v roku 1886 udrel do veže Kostola sv. Margity Antiochijskej blesk. Kostol vážnejšie škody neutrpel. Sochu dali postaviť obyvatelia Šale z vlastných prostriedkov. Kamenárske práce vykonal miestny majster J. Múdry. Autorom diel bol sochár Johanes Rumpelmayer pochádzajúci z významného bratislavského kamenárskeho rodu. Na viacstupňovom podstavci, jeho nárožiach, sú umiestnené sochy svätcov – sv. Štefana, sv. Imricha, sv. Margity, sv. Alžbety. Spredu je uložená socha Panny Márie. Stĺp ukončený korintskou hlavicou nesie sochu Sv. Trojice. Ako pôvodný materiál (sochy, podstavec) bol použitý litavský pieskovec, v prípade obloženia schodiska jemnozrnná opuka. V roku 1974 bolo súsošie pri autohavárii značne poškodené. V roku 1992 bolo opätovne zrekonštruované a postavené na autentické miesto. Zaslúžili sa o to občan mesta Šaľa Imrich Szabó a Tibor Szatmár z Kráľovej nad Váhom. V rokoch 2009 – 2010 mesto zabezpečilo odborné zreštaurovanie súsošia s cieľom rehabilitovať pôvodnú hmotnú podstatu a výtvarný výraz pamiatky. Prácu vykonal Mgr. art. Peter Gregvorek. Originály sôch boli nahradené kópiami (Postup – do foriem pod tlakom dusané „suché“ zmesi umelého kameňa na prírodnej báze).