Tešedíkovo - Golgota – Kalvária

Stojí na konci Krížovej cesty pred kaplnkou. Na jeho vrchole sú tri kríže. V strede je kríž Ježiša Krista, po bokoch sú dvaja Lotri. Pod krížmi sú plastiky zobrazujúce Pannu Máriu a Máriu Magdalénu. Pred schodami na Golgotu je z jednej strany umiestnená socha Ježiša Krista a anjelov, na druhej strane stojí socha sv. Jozefa a Panny Márie.