Tešedíkovo - Pamätník vysťahovaných a deportovaných

Bol postavený v roku 1998, s kamennými kvádrami, názvami maďarských miest a obcí, kt. prisťahovalcov prijal medzi svojich občanov. Jeho autorom je mladý šaliansky sochár Ondrej Csillag.