Tešedíkovo - Zvonica

V ulici Nový rad stojí vysoká zvonica so železnou konštrukciou z koľajníc, vo vrchnej časti s jedným zvonom. Pod ňou je Božia muka, v nike ktorej je socha Panny Márie, dole je obraz Anjelského zjavenia z polovice 19. storočia, pravdepodobne z roku 1884. Zvonicu, ktorú dal postaviť obyvateľ Tešedíkova  Mihály Tyúkos z vďaky za dobrú úrodu, nazvali Viedenským zvonom.