Trnovec nad Váhom - Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána

21.12.2015 10:39

Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána bol postavený v roku 1725 s podporou Štefana Hunyadiho. Dnešný hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola.