Trnovec nad Váhom - Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána

Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána bol postavený v roku 1725 s podporou Štefana Hunyadiho. Dnešný hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola.