Vlčany - Prievoz

Zoborská listina z roku 1113 už spomína prievoz pri usadlosti Forcas, čiže pri Vlčanoch. Už od roku 1947 existuje medzi obcami Vlčany a Selice originálne plavidlo. Kompa naraz dokáže previezť 6 osobných áut, či 50 chodcov. Riečna kompa slúži predovšetkým na skrátenie dĺžky cesty. V dnešnej dobe prievoz zabezpečuje bezmotorová kompa, ktorá premáva bez vyberania poplatkov.