Výsledky grantového programu Obce bližšie k vám 2016

V rámci grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Obce bližšie k vám 2016 bolo prijatých spolu 203 žiadostí. Pre veľký počet kvalitných žiadostí bola celková výška podpory navýšená z pôvodných 70 tisíc eur na 87 tisíc eur. Hodnotiaca komisia vybrala na základe stanovených kritérií celkovo 25 projektov v troch kategóriách. Ide o nasledovné projekty:

 

Kultúrne podujatia (spolu 25 000,00 €):

(žiadateľ, názov projektu, schválená suma)

 

- Mesto Medzilaborce - 54. Festival kultúry a športu v Medzilaborciach – 3 500,00 €

- Mesto Handlová - Pálfyho Laura 2016 – 3 000,00 €

- "Detský folklórny súbor Hviezdička", o.z., Hriňová - 10. Medzinárodný detský folklórny festival "Deti pod Poľanou" – 3 200,00 €

- Mesto Spišská Stará Ves - Dni mesta Spišská Stará Ves – 3 000,00 €

- Obec Košariská - Letorosty spod Bradla – 3 000,00 €

- Mesto Banská Štiavnica - Nezabudnuté remeslá 2016 – 3 000,00 €

- Obec Stakčín - Podpora Stakčínskeho festivalu ľudového umenia – 3 000,00 €

- Bike Team Vranov nad Topľou, o.z. - Okolo Domaše 2016 – 3 300,00 €

 

Pamiatky (spolu 32 940,00 €):

(žiadateľ, názov projektu, schválená suma)

 

- Obec Rejdová - Záchrana Múzea tradičnej ľudovej kultúry – 3 000,00 €

- Mesto Poprad - Projekt výskumu a prezentácie archeologickej lokality Zámčisko - tzv. „Popradský hrad“ – 3 000,00 €

- Obec Brestov - Obnova kaplnky Navštívenia P. Márie – 3 700,00 €

- Obec Liptovská Lúžna - Zachovanie historických pamiatok – 4 500,00 €

- Obec Východná - Záchrana starej kováčskej dielne – šmykne – 3 500,00 €

- Obec Smolník - Kaplnka sv. Jozefa Robotníka - obnova historickej pamiatky – 4 500,00 €

- Mesto Šaľa - Rekonštrukcia kaplnky Sv.Jozefa-remeselníka – 3 500,00 €

- Obec Tesáre - Poklady Kokošovej – 4 000,00 €

- Rákociho cesta, o.z. - Veľká šanca pre malý hrad, Obišovce – 3 240,00 €

 

Prírodné prostredie (spolu 29 060,00 €):

(žiadateľ, názov projektu, schválená suma)

 

- Obec Makov - Revitalizácia verejného priestranstva vytvorením oddychovej zóny – 3 000,00 €

- Obec Ľubica - Vŕbový háj – 4 000,00 €

- Mesto Žarnovica - Ateliér v parku – 3 000,00 €

- Mesto Lučenec - Revitalizácia zelených zón v Mestskom parku v Lučenci – 3 000,00 €

- Mesto Bardejov - Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke – 3 860,00 €

- Mesto Nové Zámky - Kalvária pre všetkých – 4 500,00 €

- Mesto Moldava nad Bodvou - Chodník domov – 3 200,00 €

- TO DO Liptov o.z. - Vonkajšia reklama zakrýva skutočnú krásu Liptova – 4 500,00 €