Výsledky marcovej uzávierky pre opatrenia 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami

Agentúra EACEA a EK zverejnila výsledky marcovej uzávierky (1. 3. 2016) pre opatrenia:

Zvyšné dve opatrenia (1.1 Európska pamäť a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti) budú zhodnotené a zverejnené do konca júna 2016.

Celkovo bolo zo Slovenska podporených 22 projektu v celkovej hodnote €510 000. Všetky podporené projekty sa týkajú opatrenia Družobné mestá.