Výsledky septembrovej uzávierky

Boli zverejnené výsledky septembrovej uzávierky opatrení 2.1- Družobné mestá a 2.2- Siete partnerských miest. Výsledky nájdete TU.

 

V opatrení 2.1 Družobné mestá bolo podaných 602 projektov. Podporených bolo 96 projektov, z toho 14 projektov od slovenských žiadateľov22 zahraničných projektov, v ktorých vystupujú slovenské subjekty v role partnera.

 

Do septembrovej uzávierky opatrenia 2.2 Siete partnerských miest bolo podaných spolu175 projektov, z ktorých bolo podporených 12 projektov. V štyroch projektoch vystupujú slovenské organizácie v role partnera.

 

Úspešným žiadateľom gratulujeme.