Žihárec - Kaplnka Mena Panny Márie

Baroková kaplnka Narodenia Panny Márie z roku 1771