Žihárec - Kaplnka Mena Panny Márie

21.12.2015 10:56

Baroková kaplnka Narodenia Panny Márie z roku 1771