Žihárec - Vstupné brány cintorína

21.12.2015 10:46

Vchod do cintorína zdobia krásne maďarské brány tzv. Székely kapu. Zhotoviteľom je Róbert Smidt zo Svodína