Žihárec - Vstupné brány cintorína

Vchod do cintorína zdobia krásne maďarské brány tzv. Székely kapu. Zhotoviteľom je Róbert Smidt zo Svodína