Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Zoznam schválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - II. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov - I. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov - II. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 07. 02. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 25. 07. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Zoznam schválených žiadostí o NFP - aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam odborných hodnotiteľov


Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 15. 04. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia dňa 31. 05. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP2, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 21. 06. 2016

 

Zdroj: ÚV SR